ნომრები კაკაბაძის ქ.-ზე
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
ნომრები კ. გამსახურდიას მე-3 შეს.-ზე
1 2 3
ნომრები კ. გამსახურდიას მე-5 შეს.-ზე
1 2
ნომრები კ. გამსახურდიას მე-8 შეს.-ზე
1 10 11 12 13 14 15 2 3 4 5 6 7 8 9