გული - კარდიოლოგიური კლინიკა

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება - კლინიკა

 • ნანახია: 14504

კლინიკის  სლოგანია  ანზორ  მელიას  სიტყვები:
„გულის  მკურნალი მხოლოდ  გულია“

კლინიკას  აქვს  საკუთარი  ჰიმნიც

კარდიოლოგიური კლინიკა  „გული“–ს    დამფუძნებელია,     მედიცინის   დოქტორი, პროფესორი,   კარდიოლოგი   ანზორ   მელია.

 • კლინიკა აღჭურვილია თანამედროვე  ახალი  აპარატურით  და  შეესაბამება  ევროპულ  სტანდარტებს,   იგი  დაკომპლექტებულია ახალგაზრდა, ნიჭიერი, ენთუზიასტი ექიმებით, რომელთაგან ბევრს საზღვარგარეთ აქვთ მიღებული გამოცდილება   და  ახლაც  ეტაპობრივად  ზრუნავს  მათ  დახელოვნებაზე    და  პროფესიონალიზმზე,    სწორედ    ეს   არის   ის   მიზეზი, რომლის   გამოც   კლინიკას  ჰყავს  ბევრი  მადლიერი  ადამიანი.
 • გარდა ამისა  კარდიოლოგიურ კლინიკა  „გულს“  აქვს  ფილიალი  ქალაქ  ზუგდიდში,  რომელიც   ასევე  არის  მაღალი  დონის  სამედიცინო  დაწესებულება.    ზუგდიდში  ასევე  გვაქვს  კომპიუტერული  ტომოგრაფია,   რენტგენოგრაფია,    კათეტერიზაციის  ლაბორატორია,     სტაციონარი,  ამბულატორული  მომსახურება  და  ყველა  ის  სერვისი  რაც  აუცილებელია   პაციენტის   დიაგნოსტიკისათვის.
 • კლინიკა აქტიურად არის ჩართული როგორც პრედიპლომურ, ისე პოსტდიპლომურ საგანმანათლებლო პროგრამებში: აქვს აკრედიტირებული პოსდიპლომური უწყვეტი განათლების პროგრამები სხვადასხვა სპეციალობის ექიმებისათვის.  ამავე დროს კლინიკა აქტიურად თანამშრომლობს სამედიცინო ინსტიტუტებთან. უკვე რამოდენიმე  წელია  კლინიკაში  აკრედიტირებულია   სარეზიდენტო პროგრამა  „კარდიოლოგია“-ში.  ამჟამად,   18  რეზიდენტი ღებულობს განათლებას   სარეზიდენტო  პროგრამის ფარგლებში.

კლინიკაში  ფუნქციონირებს:

 • სტაციონარი;
 • ინტენსიური თერაპიის   ბლოკი;
 • რეანიმაცია;
 • დიაგნოსტიკური ცენტრი;
 • ლაბორატორია;
 •  კათეტერიზაციის ლაბორატორია;
 •  სასწრაფო სამედცინო დახმარება;
 •  პირადი კარდიოლოგის სამსახური;

კლინიკა  გთავაზობთ:

 • რითმის დარღვევის (არითმიების) სრულყოფილ გამოკვლევას;
 • ტრანსეზოფაგური  და  ინტრაკარდიული  (ინვაზიური)  ეფ  გამოკვლევას;
 • სუპრავენტრიკულური არითმიების (დამატებითი გზების) რადიო-სიხშირულ აბლაციას;
 • პეისმეიკერის (ერთკამერიანი, ორკამერიანი, სამკამერიანი), კარდიოვერტერ-დეფიბრილატორის იმპლანტაცია;
 • გულის სისხლძარღვთა ინვაზიურ გამოკვლევას  (კორონაროგრაფია) და ანგიოპლასტიკას;
 • ტრანსეზოფაგური  ექოდოპლეროსკოპიური  გამოკვლევას;
 • გულის მძიმე უკმარისობის მკურნალობა მცირე ოპერაციებით-სამკამერიანი სტიმულაცია, რესინქრონიზაციული თერაპიას.

ასევე:

 • ელექტროკარდიოგრაფიას;
 • დოპლეროექოკარდიოსკოპიას;
 • ტრედმილი - დატვირთვის ტესტს;
 • 24 საათიანი ეკგ-სა და არტერიული წნევის ამბულატირიულ მონიტორინგს;
 • ორთოსტატიული მაგიდა (დახრილი მაგიდა) - Title table test;
 • სისხლძარღვების   ფერადი   დოპლეროგრაფია;
 • რენტგენოგრაფია;
 • და სხვა.

კლინიკის  სლოგანია  ანზორ  მელიას  სიტყვები:
„გულის  მკურნალი მხოლოდ  გულია“

კლინიკას  აქვს  საკუთარი  ჰიმნიც

კარდიოლოგიური კლინიკა  „გული“–ს    დამფუძნებელია,     მედიცინის   დოქტორი, პროფესორი,   კარდიოლოგი   ანზორ   მელია.

 • კლინიკა აღჭურვილია თანამედროვე  ახალი  აპარატურით  და  შეესაბამება  ევროპულ  სტანდარტებს,   იგი  დაკომპლექტებულია ახალგაზრდა, ნიჭიერი, ენთუზიასტი ექიმებით, რომელთაგან ბევრს საზღვარგარეთ აქვთ მიღებული გამოცდილება   და  ახლაც  ეტაპობრივად  ზრუნავს  მათ  დახელოვნებაზე    და  პროფესიონალიზმზე,    სწორედ    ეს   არის   ის   მიზეზი, რომლის   გამოც   კლინიკას  ჰყავს  ბევრი  მადლიერი  ადამიანი.
 • გარდა ამისა  კარდიოლოგიურ კლინიკა  „გულს“  აქვს  ფილიალი  ქალაქ  ზუგდიდში,  რომელიც   ასევე  არის  მაღალი  დონის  სამედიცინო  დაწესებულება.    ზუგდიდში  ასევე  გვაქვს  კომპიუტერული  ტომოგრაფია,   რენტგენოგრაფია,    კათეტერიზაციის  ლაბორატორია,     სტაციონარი,  ამბულატორული  მომსახურება  და  ყველა  ის  სერვისი  რაც  აუცილებელია   პაციენტის   დიაგნოსტიკისათვის.
 • კლინიკა აქტიურად არის ჩართული როგორც პრედიპლომურ, ისე პოსტდიპლომურ საგანმანათლებლო პროგრამებში: აქვს აკრედიტირებული პოსდიპლომური უწყვეტი განათლების პროგრამები სხვადასხვა სპეციალობის ექიმებისათვის.  ამავე დროს კლინიკა აქტიურად თანამშრომლობს სამედიცინო ინსტიტუტებთან. უკვე რამოდენიმე  წელია  კლინიკაში  აკრედიტირებულია   სარეზიდენტო პროგრამა  „კარდიოლოგია“-ში.  ამჟამად,   18  რეზიდენტი ღებულობს განათლებას   სარეზიდენტო  პროგრამის ფარგლებში.

კლინიკაში  ფუნქციონირებს:

 • სტაციონარი;
 • ინტენსიური თერაპიის   ბლოკი;
 • რეანიმაცია;
 • დიაგნოსტიკური ცენტრი;
 • ლაბორატორია;
 •  კათეტერიზაციის ლაბორატორია;
 •  სასწრაფო სამედცინო დახმარება;
 •  პირადი კარდიოლოგის სამსახური;

კლინიკა  გთავაზობთ:

 • რითმის დარღვევის (არითმიების) სრულყოფილ გამოკვლევას;
 • ტრანსეზოფაგური  და  ინტრაკარდიული  (ინვაზიური)  ეფ  გამოკვლევას;
 • სუპრავენტრიკულური არითმიების (დამატებითი გზების) რადიო-სიხშირულ აბლაციას;
 • პეისმეიკერის (ერთკამერიანი, ორკამერიანი, სამკამერიანი), კარდიოვერტერ-დეფიბრილატორის იმპლანტაცია;
 • გულის სისხლძარღვთა ინვაზიურ გამოკვლევას  (კორონაროგრაფია) და ანგიოპლასტიკას;
 • ტრანსეზოფაგური  ექოდოპლეროსკოპიური  გამოკვლევას;
 • გულის მძიმე უკმარისობის მკურნალობა მცირე ოპერაციებით-სამკამერიანი სტიმულაცია, რესინქრონიზაციული თერაპიას.

ასევე:

 • ელექტროკარდიოგრაფიას;
 • დოპლეროექოკარდიოსკოპიას;
 • ტრედმილი - დატვირთვის ტესტს;
 • 24 საათიანი ეკგ-სა და არტერიული წნევის ამბულატირიულ მონიტორინგს;
 • ორთოსტატიული მაგიდა (დახრილი მაგიდა) - Title table test;
 • სისხლძარღვების   ფერადი   დოპლეროგრაფია;
 • რენტგენოგრაფია;
 • და სხვა.