ინგლისურის კურსები

ინგლისურის კურსები

  • ნანახია: 4804

ინგლისური ენის A1 და A2 დონეების სრულყოფილი სწავლება. თითოეული დონე შეისწავლება 6 თვეში.

(A1) - Starter - 6 თვე
(A2) - Elementary - 6 თვე
მეცადინეობა ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ (მეცადინეობების გრაფიკი შეთანხმებით).
გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1:30 სთ

სასწავლო კურსი განკუთვნილია 6 წლიდან  15 წლამდე ბავშვებისთვის. დაფუძნებულია გრამატიკისა და ლექსიკის ეფექტურ შესწავლაზე, კომუნიკაციისა და მეტყველების უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე. კურსის განმავლობაში გამოყენებული იქნება თეორიული და პრაქტიკული მასალები, ტესტები, დიალოგები და სხვადსხვა სავარჯიშოები. აგრეთვე ყურადღება დაეთმობა ვიდეო და აუდიო გაკვეთილებს, რომლებიც მოსწავლეებს განუვითარებენ სმენისა და აზროვნების უნარ-ჩვევებს. თითოეული დონე მოიცავს 6 თვეს.

ინგლისური ენის A1 და A2 დონეების სრულყოფილი სწავლება. თითოეული დონე შეისწავლება 6 თვეში.

(A1) - Starter - 6 თვე
(A2) - Elementary - 6 თვე
მეცადინეობა ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ (მეცადინეობების გრაფიკი შეთანხმებით).
გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1:30 სთ

სასწავლო კურსი განკუთვნილია 6 წლიდან  15 წლამდე ბავშვებისთვის. დაფუძნებულია გრამატიკისა და ლექსიკის ეფექტურ შესწავლაზე, კომუნიკაციისა და მეტყველების უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე. კურსის განმავლობაში გამოყენებული იქნება თეორიული და პრაქტიკული მასალები, ტესტები, დიალოგები და სხვადსხვა სავარჯიშოები. აგრეთვე ყურადღება დაეთმობა ვიდეო და აუდიო გაკვეთილებს, რომლებიც მოსწავლეებს განუვითარებენ სმენისა და აზროვნების უნარ-ჩვევებს. თითოეული დონე მოიცავს 6 თვეს.1