ყვარლის ტბის რეზორტი • Kvareli Lake Resort

ყვარლის ტბა - კურორტი კახეთის რეგიონში.

  • ნანახია: 3645

ყვარლის ტბის კურორტი დაარსდა 2010 წლის სექტემბერში.
თავდაპირველად, კურორტზე წარმოდგენილი იყო პატარა, მაგრამ ძალიან შთამბეჭდავი სასტუმრო, პანორამული ხედებით ტბა და უზარმაზარი ალაზნის ველი.

დღეის მდგომარეობით, სასტუმროში (შენობა A) 20 ნომერია, მათ შორის 17 სტანდარტული და 3 ნახევრად სუიტის ტიპის ოთახი.
2019 წლის სექტემბერში დასრულდა ახალი შენობის ბლოკის (B კორპუსის) მშენებლობა.
სასტუმროს ახალ შენობაში 41 ნომერია, მათ შორის ერთი სტანდარტული ოთახი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, პროექტი ასევე ითვალისწინებს ეტლის რელსებს, სპეციალურად აღჭურვილ WC- ს და შენობის შიგნით კომფორტულ პირობებს.
Kvareli Lake Resort was founded in September 2010.

Originally, the resort featured a small, but very impressive hotel with panoramic views of the lake and the vast Alazani valley. 
As of today, there are 20 rooms in the original hotel (Building A), including 17 standard and 3 semi-suite type rooms. 
In September 2019, construction of the new building block (Building B) was completed. 

The new hotel building has 41 rooms, including one standard room for persons with limited capabilities.

For people with disabilities the project also provides wheelchair ramps, specially equipped WCs and comfortable accommodation conditions within the building.

ყვარლის ტბის კურორტი დაარსდა 2010 წლის სექტემბერში.
თავდაპირველად, კურორტზე წარმოდგენილი იყო პატარა, მაგრამ ძალიან შთამბეჭდავი სასტუმრო, პანორამული ხედებით ტბა და უზარმაზარი ალაზნის ველი.

დღეის მდგომარეობით, სასტუმროში (შენობა A) 20 ნომერია, მათ შორის 17 სტანდარტული და 3 ნახევრად სუიტის ტიპის ოთახი.
2019 წლის სექტემბერში დასრულდა ახალი შენობის ბლოკის (B კორპუსის) მშენებლობა.
სასტუმროს ახალ შენობაში 41 ნომერია, მათ შორის ერთი სტანდარტული ოთახი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, პროექტი ასევე ითვალისწინებს ეტლის რელსებს, სპეციალურად აღჭურვილ WC- ს და შენობის შიგნით კომფორტულ პირობებს.
Kvareli Lake Resort was founded in September 2010.

Originally, the resort featured a small, but very impressive hotel with panoramic views of the lake and the vast Alazani valley. 
As of today, there are 20 rooms in the original hotel (Building A), including 17 standard and 3 semi-suite type rooms. 
In September 2019, construction of the new building block (Building B) was completed. 

The new hotel building has 41 rooms, including one standard room for persons with limited capabilities.

For people with disabilities the project also provides wheelchair ramps, specially equipped WCs and comfortable accommodation conditions within the building.