ნომრები იერუსალიმის ქ.-ზე
2 4 17
ნომრები ივანე ჯავახიშვილის გაგრძ.-ზე
41 Sector
ორგანიზაციები ივანე ჯავახიშვილის გაგრძ.-ზე
ავერსის აფთიაქი ქუთაისი 8