ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სკოლა-გიმნაზია

კერძო სკოლები

  • ნანახია: 16189

სკოლა როგორც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება, ემსახურება: მოსწავლეებში ქრისტიანული ტრადიციების შესწავლას, ჩამოყალიბებასა და პატივისცემას;
თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი მაღალი დონის აკადემიური განათლების მიღებას
მოსწავლეებში სხვადასხვა უნარების და შესაძლებლობების გამოვლენასა და განვითარებას;
მოსწავლეებში დამოუკიდებელი, კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებას
თანამედროვე, ინტელექტუალური, სულიერად, ზნეობრივად და ფიზიკურად სრულყოფილი მოქალაქის ჩამოყალიბებას.
სწავლის საფასური შეადგენს 1500 ლარს. სწავლის გადასახადში შედის კვება და გახანგრძლივებულ ჯგუფში მეცადინეობა 17 საათამდე პირველიდან მეოთხე კლასის ჩათვლით; პირველი კლასიდანვე ისწავლება ჭადრაკი, მუსიკა - გალობა,
ხელოვნება - ხელგარჯილობა, ინგლისური ენის გაკვეთილები იყოფა რამდენიმე ჯგუფად 4 - 5 მოსწავლის რაოდენობით ჯგუფში.
სკოლაში მუშაობს ფსიქოლოგი; ექიმი; მშობელს ყოველდღიურად მიეწოდება ინფორმაცია მოსწავლის აკადემიური მოსწრებისა და გაცდენა-დაგვიანების შესახებ ელექტრონული ფორმით. სკოლაში გახსნილია სკოლამდელი აღზრდის მოსამზადებელი ჯგუფები 5 წლის ასაკიდან და საბავშვო ბაღი 3 - დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. სკოლის ტერიტორია აღჭურვილია თანამედროვე დაცვითი, პერიმეტრული, სახანძრო და გარე ვიდეოკონტროლის სისტემებით. ოჯახური ფასდაკლება :
  • მეორე ბავშვზე სწავლის საფასური შეადგენს 50%
  • მესამე ბავშვზე -------------------- 30%
  • მეოთხე ბავშვზე ------------- 20%

სკოლა როგორც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება, ემსახურება: მოსწავლეებში ქრისტიანული ტრადიციების შესწავლას, ჩამოყალიბებასა და პატივისცემას;
თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი მაღალი დონის აკადემიური განათლების მიღებას
მოსწავლეებში სხვადასხვა უნარების და შესაძლებლობების გამოვლენასა და განვითარებას;
მოსწავლეებში დამოუკიდებელი, კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებას
თანამედროვე, ინტელექტუალური, სულიერად, ზნეობრივად და ფიზიკურად სრულყოფილი მოქალაქის ჩამოყალიბებას.
სწავლის საფასური შეადგენს 1500 ლარს. სწავლის გადასახადში შედის კვება და გახანგრძლივებულ ჯგუფში მეცადინეობა 17 საათამდე პირველიდან მეოთხე კლასის ჩათვლით; პირველი კლასიდანვე ისწავლება ჭადრაკი, მუსიკა - გალობა,
ხელოვნება - ხელგარჯილობა, ინგლისური ენის გაკვეთილები იყოფა რამდენიმე ჯგუფად 4 - 5 მოსწავლის რაოდენობით ჯგუფში.
სკოლაში მუშაობს ფსიქოლოგი; ექიმი; მშობელს ყოველდღიურად მიეწოდება ინფორმაცია მოსწავლის აკადემიური მოსწრებისა და გაცდენა-დაგვიანების შესახებ ელექტრონული ფორმით. სკოლაში გახსნილია სკოლამდელი აღზრდის მოსამზადებელი ჯგუფები 5 წლის ასაკიდან და საბავშვო ბაღი 3 - დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. სკოლის ტერიტორია აღჭურვილია თანამედროვე დაცვითი, პერიმეტრული, სახანძრო და გარე ვიდეოკონტროლის სისტემებით. ოჯახური ფასდაკლება :

  • მეორე ბავშვზე სწავლის საფასური შეადგენს 50%
  • მესამე ბავშვზე -------------------- 30%
  • მეოთხე ბავშვზე ------------- 20%